אאא

מעמד 'תנו כבוד לתורה' נערך בישיבה לצעירים 'מנחת יצחק - דושינסקיא', במסגרתו הוכתרו חתני וסגני עמלי התורה בישיבה.

במעמד אף נערך סיום על 4 מסכתות שנלמדו בישיבה ע"י תלמידי שיעור ג'.

לאחר מכן נערכה חלוקת תעודות לבחורים המצטיינים.

במעמד השתתפו בחורי הישיבה והוריהם, רבני וראשי השיבה ששיבחו את הבחורים המתמידים על לימודם ושקידתם בתורה במשך השנה האחרונה.