אאא

התרגשות בחסידות סאטמר לאחר שעשרה מבחורי החסידות קיבלו כתב הוראה על הלכות יורה דעה בשולחן ערוך.

מדובר בבחורים בני 15 שנבחנו על ההלכות בפני האדמו"ר, בזמן היותו במנוחה בעיר בעטלעם שבניו העמפשיר, שם שהה בשבועות האחרונים.

הבחורים נבחנו במשך שעה ארוכה ע"י האדמו"ר, שאף ביקש מהרה"ג רבי פנחס וינד, דומ"ץ בעלזא בליקווד, ששהה גם הוא במקום, לבחון את התלמידים.

לאחר המבחן האדמו"ר בירך את הבחורים ואיחל להם להמשיך ולגדול בתורה.

האדמו"ר צפוי לשוב בשעות הקרובות למעונו לקראת חודש אלול.