אאא

יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר החליט להקים ועדת פיקוח שתהיה אחראית על טוהר הבחירות בקלפיות, אך התנאים להתקבל לעבודה מדירים את החרדים והערבים, ח"כ אחמד טיבי מתערב.

בתנאי הסף בכדי להתקבל לעבודה בוועדה שתהיה אחראית על טוהר הבחירות מופיע סעיף של שירות צבאי, מה שמונע מלא מעט מבני המגזר החרדי ומהמגזר הערבי להתקבל לעבודה בוועדה.

ח"כ אחמד טיבי שיגר מכתב ליו"ר ועדת הבחירות וביקש ממנו לתקן את העוול: "התפרסמה מודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לגיוס עובדים ליום הבחירות שאחד מתנאי הקבלה זה שירות צבאי מלא!.

"תנאי זה הינו פסול ואינו ממין העניין וסותר את חוק יסוד חופש העיסוק ומדיר שתי אוכלוסיות (הערבים והחרדים) ממעגל העבודה ביום הבחירות ומשמעות סעיף זה הינה שאין כניסה לא לערבים ולא לחרדים".

לדבריו: "מודעה זו הינה המשך של ההסתה ומסע התעמולה נגד הציבור הערבי בעניין טוהר הבחירות בחברה הערבית ותנאי קבלה זה משמעותו הדרה של ציבור שלם והכתמתו שהוא לא יכול לעבוד בפיקוח על טוהר הבחירות".

לסיום מדגיש ח"כ טיבי: "לזה אנו לא נתן יד ולא נסכים בשום פנים ואופן ומבקשים מכבודך לכנס לאלתר את מליאת הועדה על מנת לדון בעניין זה ולפסול תנאי זה על הסף".