אאא

בשבת קודש בה קוראים את פרשת "שופטים", מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מקבל עליית שביעי ולא עליה באמצע הפרשה, כפי שנהוג לתת לו במהלך השנה.

בעלון שמוציא נכדו של מרן, בנה של הרבנית קולדצקי, נכתב ההסבר לעליה שמקבל הגר"ח בשבת זו.

"בבחרותו", כך נכתב, "הוציא רבי חיים ספר גאוני ומקיף מאוד על כל פרשת עגלה ערופה, הנקרא 'נחל איתן'. באותו הזמן בפרשת שופטים הוא התפלל במניינו של החזון-איש, והגבאי נתן לו עליה שביעי שמוזכר שם עגלה ערופה, והחזו''א נהנה מזה. מיני אז הוא מקבל כל שנה בשופטים שביעי".

הנכד מוסיף ומספר כי ידוע שמרן הגרי"ש אלישיב סיפר שכשהוא לקח את הגר"ח לחתן, אמר לו החזון-איש שרבי חיים קניבסקי הוא "הרוגאוצ'בר של הדור".

הנכד מוסיף ומספר כי שמע מבנו, רבי בנימין אלישיב, ששאל את אביו על כך וסיפר לו כי החזון איש אמר שכבר כיום (בהיותו בן 24) הוא "הרוגאוצ'בר של הדור".