אאא

אחרי יובל שנים, מינה גאב"ד טבריה הגרא"ד אוירבך את בנו הרב אהרן אוירבך, לעמוד לימינו בתחום כשרות המלונות ומפעל העופות 'עוף טוב'.

הגאב"ד בן ה-84, ש"עדיין מונח בכל פרט בנעשה במלונות ובמפעלים שתחת כשרותו", כפי שמגלים מקורביו, הגיע לאחרונה יחד עם בנו רבי אהרן, למפעל העופות בבית שאן.

שם, במעמד מיוחד, מונה הרב יום טוב טורק, הידוע כמומחה בשחיטת העופות, לרב המשחטה.

יצוין, כי בנו של גאב"ד טבריה לוקח על עצמו את האחריות על המלונות, יקב היין ומפעל העופות, לצד אביו - שימשיך לפסוק בכל דבר הלכה. 

הגרא"ד, כידוע, הוא בנו של פוסק הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל , המשמש כאב"ד טבריה מאז פטירת חותנו הגרא"ז ורנר זצ"ל לפני יובל שנים.