אאא

חברי בד"צ 'העדה החרדית', בראשות הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה וייס, חתמו השבוע על מכתב חריף האוסר השתתפות בבחירות לכנסת: "מה נורא ומר עוונם של הנציגים הנבחרים".

בהעדה החרדית מחריפים את הטון נגד ההשתתפות בבחירות ומפרסמים קול קורא חריף. תחת הכותרת 'דעת תורה' נכתב: כבר הודענו נאמנה דעת תורה בנדון הבחירות לכנסת השלטון, אשר רובם ככולם אפיקורסים כידוע, כי אסור להשתתף בבחירות לכנסת בארה"ק, ואנן שליחותיהו דגאוני קדמאי נבג"מ שאסרו ההשתתפות בבחירות אלו וכתבו שע"ז נאמר ודבר אלוקינו יקום לעולם".

"הבחירות לכנסת לא זו בלבד שאין בה תועלת" תקפו חברי 'העדה': "אלא שיש בה עוון חמור של חילול השם, והצטרפות לרשעים ופעולותיהם ההרסניות, ומה נורא ומר עוונם של הנציגים הנבחרים, המצהירים שהם ישמרו אמונים לחוקי העכו"ם של הכנסת. אשר לדבריהם הם עומדים מעל חוקי התורה ותורתינו הקדושה נצחית ואין בכח מישהו לבטל ח"ו".

עוד כותבים חברי הבד"צ כי "המשתתף בבחירות אלו נותן יד לפושעים ועליו לדאוג מאחריות השתתפותו בבית המינות, המחרף ומגדף מערכות אלוקים חיים. ולוחם נגד תורתינו הקדושה והמסורה"

על הכרוז חתמו גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס, הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, הגרא"י אולמן, הגר"י רוזנברגר, הגרי"מ יורוביץ, והגר"י פישר.