אאא

מסכת כריתות, דף כ"ו - בעברית:       

 

מסכת כריתות, דף כ"ו - באידיש:        

 

מסכת כריתות, דף כ"ו - באנגלית:        

 

מסכת כריתות, דף כ"ו - בצרפתית:      

 

מסכת כריתות, דף כ"ו - בספרדית: