אאא

מסכת כריתות, דף כ"ז - בעברית:        

 

מסכת כריתות, דף כ"ז - באידיש:         

 

מסכת כריתות, דף כ"ז - באנגלית:         

 

מסכת כריתות, דף כ"ז - בצרפתית:       

 

מסכת כריתות, דף כ"ז - בספרדית: