אאא

מסכת כריתות, דף כ"ח - בעברית: 

 

מסכת כריתות, דף כ"ח - באידיש:

 

מסכת כריתות, דף כ"ח - באנגלית:

 

מסכת כריתות, דף כ"ח - בצרפתית:

 

מסכת כריתות, דף כ"ח - בספרדית: