אאא

היוצאים ובאים בבית מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הורגלו לברכה השגורה בפיו בשנים האחרונות "בו"ה" – ברכה והצלחה. העסקן מרדכי הרץ, המקורב לבתי גדולי ישראל, אזר אומץ ושאל את מרן הגר"ח קנייבסקי לפשר ברכת הבו"ה.

לאחר שהתברך בעצמו בברכה, שאל: "אומרים ברחוב שזה ברכה חלשה". הגר"ח השיב: "בו"ה זה ראשי תיבות".

הרץ: "פעם הרב לא היה אומר בו"ה. הרב היה אומר ברכה, אומרים שזה חלש יותר".

הגר"ח קנייבסקי השיב: "מגיעים הרבה אנשים אז אני מקצר".

בעבר נשאל הגר"ח באותו נושא על ברכת הבו"ה, שהרי בהלכות ספירת העומר נפסק להלכה שאם אחד יספור בראשי תיבות, שיאמר היום ב' לעומר במקום שני ימים לעומר, צריך מספק לחזור ולברך, "אם כן רואים שראשי תיבות זה לא נחשב שהוא אומר את המילים עצמם, ומדוע מרן מברך בראשי תיבות והרי זה שום דבר".

מרן שר התורה נהנה מן השאלה והשיב בענווה: "ספירת העומר שהוא מצוה וי"א שהוא מדאורייתא צריך לפרש בדיוק את התיבות, אבל מה שאני אומר זה שום דבר ולכן אני יכול לקצר בברכה...".