אאא

מאה שנות תורה, עוצמה והנהגה מתנקזים כעת למעמד היסטורי ומרגש, בו מתכנסים אלפי בני ובוני "פורת יוסף" במעמד ראשי הישיבה. האירוע הייחודי מתקיים כעת במתחם "פביליון" באזור התעשייה תלפיות בירושלים, וכולל מיצגים נדירים שיעלו על נס את עוצמתה של "פורת יוסף".

ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, חרג ממנהגו ולראשונה פנה בעזרת הסרטה בקריאה לבוגרים להשתתף באירוע, נוכח מצב הישיבה ומיזם ההמונים להצלתה שיושק בערב ההיסטורי.

שנים ארוכות וגדושות מתקיימת הישיבה כמעצמה של רוח ותורה ללא הפסקה. בין קירותיה עדיין עולים ומתגדלים עדרים עדרים. ענקי הרוח המכהנים בראשה לאורך השנים והמצוינות הטבועה בנשמתה, מעמידים את פורת יוסף במקום שאין לו אח ורע: כותל המזרח של הישיבות בארץ ישראל.

בוגרי הישיבה על כל זרועותיה- בעיר העתיקה, בגאולה ובקטמון, מתכנסים לראשונה לראשונה לערב מרגש בהשתתפות רבני הישיבה ובראשם הכהן הגדול חכם שלום כהן והגאון רבי משה צדקה, המנווטים את ספינת הדגל בדור הנוכחי ובה כל יומם ועמלם.

התרגשות רבה שוררת בימים אלו בקרב כל מעגלי הישיבה המעטירה, לקראת האירוע הגדול בו יתאספו יחד בשבת אחים ובדיבוק חברים, ויחזרו ויתחברו לרגעים הפועמים בהם לעד: שנות הגדילה, הבנייה, העיצוב והחוויה.