אאא

מכתב עוז ממרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי, הטומן בחובו ברכה נדירה ומרעישה לתורמי 'בית התבשיל', מתפרסם בימים אלו ברחבי העולם היהודי ומעורר סביבו שיח נרגש. 

וכי מילתא זוטרתא היא, להיכנס לראש השנה, יום הדין, בו נקבע כיצד תיראה השנה הבאה של כל אחד, כשבאמתחתך מצוה כבירה, זכות פלאים, שמרן הגר"ח שליט"א מעיד וחתום עליה שהיא 'זכות עצומה ליום הדין, בפרט בימים קדושים אלו אשר כל אחד מחפש זכויות"...

כלום יש לך אדם שאינו משתוקק בכל נפשו להיכלל בברכת צדיק, לזכות ל'שנה טובה מתוקה', לראות אך טוב ונחת מהילדים, לזכות להבטחה הנדירה ש'לא יידע מחסור כל ימיו', כלשונו של מרן שליט"א במכתבו.

חיבתו והערכתו המופלגת של מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א לארגון החסד 'בית התבשיל' והעומדים בראשו מן המפורסמות היא, ניבטת מתוך שורה ארוכה של ביטויים ואמירות שנשמעו מפיו לאורך עשרות שנים, על הזכות והמצוה הכבירה המתחוללת יום יום בבית הגדול המשביע אלפי יהודים רעבים. 

אך בימים אלו ממש, ערב ראש השנה תש"פ, זכינו למכתב נדיר בחתימת יד קדשו של מרן שליט"א, שמילותיו אינן מותירות אף לב יהודי בשוויון נפש, הנה הוא במלואו: 

"הנה נתברכה עירנו במפעל החסד הגדול בית התבשיל אשר שולח סעודות לאלפי משפחות רעבות והוא מגן על כל תושבי עירנו, וזכות עצומה ליום הדין להיות שותף במפעל קדוש זה להאכיל אלפי נפשות רעבים בפרט בימים הקדושים אשר כל אחד מחפש זכויות, וכל התורמים להם יתברכו בשנה טובה ומתוקה ונחת מהצאצאים ולא ידעו מחסור כל ימיהם (חי"ק)".

בהנהלת בית התבשיל מזכירים כי במגבית 'ימים נוראים' שהתקיימה ערב ראש השנה תשע"ח, לפני כשנתיים, הזכיר מרן שליט"א את דבריו של רבינו בעל ה'פרי חדש' זצ"ל שמעיד על עצמו "ונוהג אני לשלוח מנות לעניים ערב ראש השנה, כדכתיב (נחמיה) 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו'. 

מרן שליט"א הוסיף ואמר באותו מעמד כי "ראוי לכל אחד ואחד לקיים את 'מנהג משלוח מנות בערב ראש השנה', כדברי בעל ה'פרי חדש'", וב"ה שעל ידי בית התבשיל המחלק בערב ראש השנה אלפי מנות לנזקקים, ניתן לקיים בהידור מנהג זה.

בימים אלו, ערב ראש השנה, המטבח הענק של 'בית התבשיל' מבעבע כולו כיורה רותחת. אלפי סעודות מתבשלות כאן בכל רגע נתון, סעודות חג מפוארות, המוכפלות לשני ימי החג, עשויות בטוב טעם כדי להעניק את ההרגשה הטובה ביותר למקבליהם, להעניק להם את שמחת החג כבכל בתי ישראל.

ערב 'יום הרת עולם' פונה 'בית התבשיל' בקריאה נרגשת לכל יהודי לפתוח את ליבו לאחיו הנזקקים, אלו שאין להם כרגע, כדי שגם הם יוכלו להסב בחג ליד שולחן ערוך, שזהו המעולה שבסניגורים ליום הדין, מליץ היושר הגדול ביותר, כפי שכבר העידו גאוני קמאי וכלשונו של מרן שר התורה שליט"א במכתבו.