אאא

ערב ראש השנה, יום הדין, 'כיכר השבת' מתכבד להגיש בפניכם שלוש סגולות מיוחדות, אשר רבים נושעו בעקבותיהם.

הסגולה הראשונה - אמירת י"א פסוקים בפרשת "כי תבוא"

הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל, בספרו 'מועד לכל חי', כתב בשבח לימוד התורה בליל ערב ראש השנה והביא בשם המקובל רבי דוד שירירו ז"ל, שכתב שיזהר האדם לקרוא בערב ראש השנה בחומש 'דברים', פרשתת 'כי תבוא' מפסוק "והיה כי תבוא" עד "הגר אשר בקרבך" - פרק כ"ו פסוק א' עד פסוק י"א.

ולדבריו, "כל הקורא פרשה זו הקדוש ברוך הוא מעביר כרוז ברקיע ואומר גביתי מאדם זה את כל החובות, ומוחל על חטאיו".

הסגולה השניה - אמירת 'אדון עולם' בכוונה בערב ראש השנה

ב'מטה משה' כתב בשם רבי יהודה החסיד ורב האי גאון ורב שרירא גאון זכרונם לברכה "שכל מי שמכוין בעת התחלת 'אדון עולם' ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת ואין שטן מקטרג על תפילתו ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה וביום הכיפורים בתפילתו".

הסגולה השלישית - אמירת שני ספרי תהילים בליל א' דראש השנה

המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן חשף סגולה בדוקה, להיפקד בזרע של קיימא, בזיווג הגון, בפרנסה טובה ובכל העניינים: לומר פעמיים את כל ספר התהילים בליל א' דראש השנה.

הגר"א בידרמן חשף בשיעורו כי אחד מפוסקי הדור חשף בפניו כי לאחר 22 שנה שלא היו לו ילדים, הובאה לידיעתו סגולה זו על ידי אדם ששם לו את העיצה בתיבת הדואר, ואמר בליל א' דראש השנה פעמיים את ספר התהילים, ותוך תשעה חודשים וחצי בדיוק - זכה להפקד בבת אחת ויחידה.