אאא

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, העביר בחודשים האחרונים חוק עזר עירוני במליאת העירייה, לפיו תופעל תחבורה ציבורית בשבת ברמת גן, כאשר ההסעות הללו שמעניקות שירות חינם משרתות רק את הציבור החילוני.

בעקבות כך וכדי להראות שוויון, בימים האחרונים, ימי עשרת ימי תשובה וערב ראש השנה, מארגן ראש העיר הסעות חינם לכותל המערבי לאמירת סליחות.

רבה של רמת אלחנן וחבר 'המועצת', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נדרש לשאלה האם מותר לנסוע בהסעות הללו לאמירת סליחות. 

וזהו נוסח השאלה המופיעה בגיליון "ווי העמודים": "ראש עיריית רמת גן מארגן אוטובוסים לנסיעה בשבת רח"ל ומתריס בריש גלי כלפי השבת.  בשביל להצדיק את מעשיו, להראות שכאילו הוא דוגל בשוויון, וגם כדי לתרץ את מעשיו איך הוא מבזבז כספי ציבור של שומרי תורה רק בשביל להתריס כנגדם, הוא מארגן אוטובוס לסליחות בכותל, ומפרסם כמו שאני עושה לחילונים אוטובוס בשבת, אני עושה אוטובוס גם לדתיים לכותל".

"שאל אותי תושב רמת גן, האם מותר לנסוע באוטובוס הזה לכותל, היות ואולי זה סוג של הכרה ומסייע בידי עוברי עבירה, כי עצם הדבר שנוסעים בזה, זה מראה על הכרה בטענות ראש העיר של שוויון וכו', ובכך נותן לו לגיטימציה לאוטובוסים בשבת?", הסביר הרב את השאלה.

תשובת הגר"י זילברשטיין: "ברור לכל מהי מטרת האוטובוס, ואין לתת יד למטרות אלו, להראות את צביעותו ולזעוק כשר אני. לכן אסור להשתמש בנסיעות שמארגנת עיריית רמת גן לכותל המערבי".