אאא

אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, החתן הבחור יהושע, בן לבנו הרב יעקב יצחק בידרמן, חתן הגאון הרב  אהרן לייב מלוביצקי, בן הרה"צ מוהר"י מלעכוויטש זצל"ל חתן הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל ה'להורות נתן'.

השמחה התקיימה בבית המדרש לעלוב ירושלים בשכונת בית ישראל בירושלים, במהלכה עברו המשתתפים לאמירת 'לחיים' ומזל טוב לפני האדמו"ר והחתן.