אאא

בקהילות רבות של בני אשכנז נוהגים לאכול בערב יום כיפור מאכל מיוחד העשוי בצק ממולא בשר, מאכל שמכונה 'קרעפלאך'. גם בקהילות אחרות נוהגים לאכול מאכלים "מכוסים" דוגמת לביבות ממולאות בשר שנוהגים חלק מקהילות מרוקו לאכול בערב יום הכיפורים.

בספר 'זרע קודש' מובא הסבר למנהג הקדום, לפיו הבשר מרמז למידת הדין, והבצק מרמז ומסמל את עניין מידת הרחמים, ולכן נוהגים לעטוף את הבשר בבצק, כדי להדגיש את הרצון שהקב"ה יחתום את עם ישראל ע"פ מידת הרחמים ולא ע"פ מידת הדין.

עוד יש לציין, כי בחלק מהקהילות נוהגים לאכול מאכל זה 3 פעמים בשנה - בערב יום הכיפורים, בהושענא רבה ובחג הפורים.

המשותף לכל הימים הללו הוא שמדובר בימים חגיגיים, אך לא ביום טוב של ממש, ולכן מכסים את הבשר שמסמל חגיגיות ושמחה בבצק, כדי להדגיש את חשיבותם וקדושתם של הימים האלו.

עוד נכתב, כי האכילה הזאת היא הכנה ליום הכיפורים, כפי שנאמר "כל האוכל ושותה בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי".