אאא

ממנהג הכפרות באשמורת הבוקר של ערב יום הקדוש ועד מארש נפוליון במוצאי החג - עדשתו של הצלם לוי נאזרוב, מלווה את האווירה והרגעים הנעלים והמרוממים בבית הכנסת המרכזי 'מארינה רושצ'ה' במרכז מוסקבה.

בביהכ"נ ראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר - מאות ואלפי איש, מילאו את היכל בית הכנסת הגדול והצפיפות הורגשה היטב.