אאא

מסכת מעילה-תמיד, דף ל"ב - בעברית:    

 

מסכת מעילה-תמיד, דף ל"ב - באידיש:  

 

מסכת מעילה-תמיד, דף ל"ב - באנגלית:   

 

מסכת מעילה-תמיד, דף ל"ב - בצרפתית:    

 

מסכת מעילה-תמיד, דף ל"ב - בספרדית: