אאא

פרויקט מיוחד: בחג 'שמחת תורה' אנחנו מסיימים מדי שנה את קריאת חמישה חומשי תורה, כאשר מדי שבת קוראים פרשה אחת ובחג מסיימים עם פרשת "וזאת הברכה", הפרשה האחרונה בחומש דברים, ומתחילים עם פרשת בראשית.

במהלך החג ישנם שני חתנים עיקריים בעלייה לתורה. העולה המסיים את חומש דברים, נקרא "חתן תורה" ואילו העולה להתחלת חומש בראשית נקרא "חתן בראשית".

ישנו חתן נוסף, "חתן כל הנערים", שעולה לתורה ומברך יחד עם כל הילדים, המצטופפים תחת הטלית, כאשר העלייה מסתיימת באמירת "המלאך הגואל אותי". אצל הספרדים הוא נקרא "חתן מעונה", על שם המילה הראשונה בקריאה.

רבים דנים מדי שנה - איזו עלייה יותר חשובה? האם דווקא 'חתן תורה' - המסיים את התורה, או שמא 'חתן בראשית', שמתחיל את התורה מחדש.

בבתי הכנסת נהוג כי העליות נמכרות לכל המרבה בתרומה לבית הכנסת. יש מן הרוכשים שמעניקים לרב בית הכנסת או מנהיג הקהילה את העלייה אותה רכשו, עוד נהוג כי העולה 'חתן בראשית' עורך 'קידושא רבא' בשבת פרשת בראשית לאחר תפילת מוסף, והמשתתפים זוכים לכיבוד עשיר כמנהג בעלי בתים חשובים בכל אתר ואתר. 

הגאון רבי לוי הכהן רבינוביץ, בעל 'מעדני השולחן', סיפר בשיעורו, כי פעם ב'שמחת תורה' אחד קנה לו 'חתן תורה' ואחד אחר 'חתן בראשית', והגבאי אמר לו שקנו לו שתי עליות. הגבאים שאלו אותו, האם מותר לאדם אחד, שיעלה גם ל'חתן תורה' וגם ל'חתן בראשית', והשיב שלהלכה מותר אבל זה לא מתאים לקחת לאחרים, בעקבות כך שאלו אותו מה יותר חשוב 'חתן תורה' או 'חתן בראשית', וענה: 'חתן תורה'. 

בהיכלי הישיבות נהוג כי 'ראש הישיבה' מקבל את עליית 'חתן תורה' ודמות תורנית נוספת עולה ל'חתן בראשית'. בניגוד לבתי הכנסת, בהיכלי הישיבות העליות לא נמכרות בכסף אך בכמה מהישיבות הן נמכרות תמורת דפי גמרא לכל המרבה להתחייב ללמוד במהלך השנה הקרובה. המחיר נע בין כמה מסכתות ועד לש"ס שלם, הזוכה בעלייה מעניק אותה לראש הישיבה שעולה כ'חתן תורה' ומתחייב ללמוד את סך התחייבותו עד לשמחת תורה בשנה הבאה.  

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי עולה לתורה ל'חתן תורה' והחברותא שלו הרב עמוס טבצניק עולה ל'חתן בראשית'.

בישיבת פוניבז', מרן הגרא"מ שך זצ"ל היה עולה ל'חתן תורה' ומרן הגר"ד פוברסקי זצ"ל היה עולה ל'חתן בראשית', כיום, בהיכל ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי עולה ל'חתן תורה' ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן ל'חתן בראשית'.

בישיבת 'עטרת ישראל', במשך עשרות שנים ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי היה עולה ל'חתן תורה' והמשגיח הגר"ח וואלקין ל'חתן בראשית', השנה עוד לא נקבע מי יעלה ל'חתן בראשית' מאחר והגר"ח וואלקין הקים בית כנסת בשכונת בית וגן עם המעבר של 'עטרת ישראל' למודיעין עילית.

חבר 'מועצת חכמי התורה', הגאון רבי שמעון בעדני, שבשנים האחרונות מקיים את תפילות החג בישיבת 'שערי תשובה וחיים' בשכונת רמת אלחנן בראשות תלמידו הג"ר משה יפרח, מכובד מידי שנה בעליית 'חתן תורה'.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף מקיים את תפילות החג בבית הכנסת 'אור חביב' הסמוך למעונו בשכונת סנהדריה ומכובד מידי שנה ב'חתן תורה'.

בישיבת 'תושיה' בתפרח, הגאון רבי אביעזר פילץ עולה דווקא ל'חתן בראשית' ועמיתו הגאון רבי יעקב פרידמן עולה ל'חתן תורה'. הבחורים יוצרים "שורות" ממקום העולה עד לבימה - בשירה מיוחדת. ראשי הישיבה הגר"א פילץ והגר"י פרידמן מקריאים האחד לשני את הזימון לעלייה. 

בישיבת 'חברון - גבעת מרדכי', הגרמ"מ פרבשטיין עולה ל'חתן תורה' והגר"ד כהן 'חתן בראשית'. 

בישיבת 'בית מתתיהו', ל'חתן תורה' עולה ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר, ול'חתן בראשית' עולה בנו הגאון רבי צבי ויסבקר

בישיבת 'בית מאיר', הגאון רבי צבי רוטברג עולה מידי שנה כ'חתן תורה', ול'חתן בראשית' עולה הגאון רבי זאב שפירא.

הדיין הגאון רבי ציון בוארון מקיים את תפילות החג בבית מדרשו שע"י מעונו בשכונת בית ישראל ומכובד גם הוא ב'חתן תורה'. גם בשנים שקדמו ליסוד בית מדרשו, בהיותו מתפלל בבית הכנסת העתיק 'שושנים לדוד', היה מכובד מידי חג שמחת תורה ב'חתן תורה'.

בחסידות ויז'ניץ, ל'חתן תורה' עולה ראש ישיבות ויז'ניץ הגר"מ ארנסטר, ול'חתן בראשית' עולה האדמו"ר שגם משמש "הבעל קורא" בשמחת תורה. יצוין כי כרבבת חסידי ויז'ניץ יערכו את ההקפות בהיכל בית המדרש החדש בקריה בבני ברק. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בחסידות גור, האדמו"ר עולה עולה גם ל'חתן תורה' וגם ל'חתן בראשית', לאחר שהחסידים קונים את העליות עבור האדמו"ר במכירה לא פומבית. מדי שנה היה מכובד הגאון רבי שאול אלתר בעליית 'כל הנערים', אך השנה הוא מקיים מניין נפרד בו יעלה ל'חתן תורה'.

בחסידות בעלזא, ל'חתן תורה' עולה האדמו"ר, ול'חתן בראשית' עולה הראש ישיבה של בעלזא הגר"ש רוזנגרטן. השנה עקב הצפיפות בהקפות הנערכות עם אלפי חסידים, ההקפות יערכו לראשונה בהיכל המדרש הגדול. 

בחסידות צאנז, ל'חתן תורה'  עולה האדמו"ר, ול'חתן בראשית' בנו הגדול הרב הצעיר של קרית צאנז. 

בחסידות סאדיגורא, האדמו"ר עולה דווקא ל'חתן בראשית', בנו הגדול עולה למפטיר ו'חתן תורה' עולה אחד מקהל החסידים שקונה את העלייה לטובת החזקת בית המדרש.