אאא

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף ספד הבוקר (שלישי) לפוסק הדור הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצוק"ל וקרא לתלמידיו לעצור את הלימוד ולהשתתף בהלוויה: "על אף המחלוקות ההלכתיות נהג תמיד בענווה".

לדברי הרב הראשי: "הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל היה מעמודי התווך של פסיקת ההלכה וההוראה. על אף המחלוקות ההלכתיות נהג תמיד בענווה, לצד היותו דן דין אמת לאמיתו ללא מורא ומשוא פנים".

הגר"י יוסף הוסיף: "אין ספק שדודו מרן החזון איש זצ"ל יוצא יחד עם כל פמליא של מעלה לקבל את מי שהמשיך את דרכו עשרות בשנים".

הראשון לציון הורה לתלמידי ישיבתו ישיבת 'חזון עובדיה' השוקדים על תלמודם בימי בין הזמנים וכן לישיבות שתחת נשיאותו, להפסיק מלימודם ולצאת להלוויה וציין כי "על פי ההלכה פוסק שהורה הוראות לרבים מבטלים תורה ויוצאין ללוותו".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לגר"נ קרליץ ומלשכתו נמסר כי ראש הממשלה "דואב על לכתו של גאון התורה הרב שמריהו יוסף נסים קרליץ זצ"ל - אחד מענקי פסיקת ההלכה בדורנו".

נתניהו אמר כי "אישיותו הייחודית ובקיאותו המפליגה בספרות התורנית וההלכתית העמידו רבבות תלמידים שממשיכים את דרכו, מתוך מחויבות איתנה לעם היהודי ולמורשתו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים לדורי דורות".

כזכור, אמש ספד לו נשיא בית הדין, הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, ואמר:  "יחד עם כלל ישראל אנו מבכים את לכתו של מרן, מגדולי ממשיכי דרכו של מרן החזון איש זצוק"ל, פוסק הלכה בבהירות עצומה אשר עמד לימינינו בכל עת בהוראה ברורה ובגדלות ענקית".

"התייתמנו הערב משריד לדור דעה אשר כל בית ישראל קיבל את פסיקותיו עשרות שנים. מי יתן לנו תמורתו"