אאא

אדמו"רים, רבנים, דיינים וקהל אלפים השתתפו בשעות הצהריים (רביעי) במסע הלוויית אב"ד מודיעין עילית וחבר בד"צ זכרון מאיר בבני ברק, הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל.

ההלוויה יצאה מבית המדרש חוג חתם סופר בבני ברק, כשאר קודם לכן התקיים מסע הספדים, ביניהם נשא דברים גם רבה של העיר מודיעין עילית, הגר"מ קסלר.

בין דבריו סיפר בהספדו כי בהיות הגרש"ז אולמן ילד קטן, סבל משיתוק בגופו, כתוצאה ממחלה. כשהגיע אחד מבני משפחתו למרן החזון איש זיע"א כדי לבקש את ברכתו, אמר להם החזו"א כי הגרש"ז יוכל לחיות עוד 70 שנה, ואמש הסתלק הגרש"ז כשהוא בן 73.

בתום מסע ההספדים יצאה מסע ההלוויה לעבר בית החיים פוניבז' בבני ברק, שם נטמן.