אאא

בעולם החסידי מציינים הערב (חמישי) ומחר את יום פטירתו של הרה"ק רבי ישראל פרידמן מרוז'ין זיע"א, מי שיסד את שושלת רוז'ין, ואביהם של חסידויות רבות לבית רוז'ין.

רבי ישראל נולד בג' תשרי בשנת תקנ"ז בעיירה פראהבישט שבאוקראינה לאביו רבי שלום שכנא ולאמו חוה, שהיתה נכדתו של בעל ה'מאור עינים' רבי נחום מטשרנוביל זיע"א.

בהיותו בן שש נפטר אביו לאחר מחלה, ומאז עבר רבי ישראל לגדול ולהתחנך בבית אחיו רבי אברהם מפראהביטש.

 הניגון (באדיבות בעל המנגן דוד הלר)

בגיל 13 נישא רבי ישראל לאשתו הרבנית שרה, בתו של רבי משה שהיה ראש ישיבה בעיירה ברדיטשוב, ושלוש שנים לאחר מכן נפטר אחיו, אז נתמנה רבי ישראל כממלא מקומו.

בחסידות רוז'ין שמים דגש מיוחד על העניין המלכותי, והעניין מתבטא בלבוש ובמכובדות, בהם מתפארים האדמו"רים לבית רוז'ין, דבר אותו ינקו לאורך כל השנים ונמצא במקורו ברבי ישראל זיע"א שהיה ידוע באורח חייו המפואר והמלכותי שנועד להדגיש את מעלת ישראל, שהם בני מלכים כפי שמובא בחסידות על כך שנשמת ישראל היא למעלה מהמלאכים וראויה להם כל מלכות.

מן הצד השני היה רבי ישראל ממעט באכילה ואף היה מכניס אבנים קטנות בנעליו, זאת על מנת להרגיש את צער גלות השכינה.

עוד מסופר שכשהיה הולך על השלג, היו ניכרות עקבות של דם בגלל ההליכה היחפה, בה בחר להתהלך.

רבי ישראל היה מהאדמו"רים הראשונים שבחרו ללבוש את הלבוש האירופאי המודרני יותר ביחס ללבוש שהיה מקובל בימים הללו בעולם החסידי, לבוש אותו לובשים אדמו"רי רוז'ין גם בימים אלה.

בנוסף נהג רבי ישראל שלא להתפלל עם חסידיו, אלא בחדר צדדי בתוך בית הכנסת, מנהג שמקובל גם היום בחסידות באיאן.

את רבי ישראל לא ראו כמעט לומד או מלמד, ושיחותיו על פי רוב היו קטועות וקצרות.

בחסידויות רוז'ין השונות מייחסים ניגונים רבים לרבי ישראל, ניגונים אותם הלחין במשך שנות כהונתו כרבי.

בשנת תקצ"ח עצרו שלטונות הצאר את רבי ישראל באשמה שציווה להרוג שני אנשים שהלשינו עבור שלטונות המס ועבור שלטונות הגיוס לצבא, ולאחר כשנתיים הצליחו חסידיו לשחרר את רבם בעזרת שוחד שנתנו למנהל בית המאסר.

לאחר ששוחרר והוברח את הגבול הרוסי, התיישב רבי ישראל בעיירה סאדיגורה הסמוכה לעיר צ'רנוביץ, שם המשיך את דרכו.

אדמו"רים ורבנים רבים היו מגיעים לשהות בצלו והוא היה נערץ על ידי כל צדיקי דורו שהפליגו בקדושתו והעידו על גדולת נשמתו שהיא מהנשמות הקדושות ביותר, במיוחד הפליג בשבחו ה'אוהב ישראל' מאפטא עוד בזמן שהיה רבי ישראל צעיר ממנו בכחמישים שנה.

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין נסתלק לעולמו בג' חשוון בשנת תרי"א, והוא נטמן בבית החיים בסאדיגורה.

לאחר ההסתלקות נהגו בניו של רבי ישראל מנהגי אדמו"רות, וכך כיום חסידויות רבות מוגדרות כיוצאי שושלת רוז'ין.

המונים יעלו היום לציונו, ולרגל ההילולא יערכו האדמו"רים לבית רוז'ין טישים וסעודות לזכרו.
 

באיאן:

האדמו"ר מבאיאן יערוך את שולחנו הערב בשעה 20:30 בהיכל הקלויז הגדול ברח' מלכי ישראל בירושלים.

קאפיטשניץ:

האדמו"ר מקאפיטשניץ יערוך את שולחנו הערב בשעה 21:00  בבית מדרשו ברח' עזרת תורה 32 בירושלים.

סאדיגורה:

האדמו"ר מסאדיגורה יערוך את שולחנו הערב בשעה 20:00 בערב בבית מדרשו ברחוב הרב גוטמכר 10 בבני ברק.

בוהוש:

האדמו"ר מבוהוש יערוך הערב את שולחנו בשעה 20:30 בבית מדרשו ברח' חגי 14 בבני ברק.

פאשקאן:

האדמו"ר מפאשקאן יערוך את שולחנו הערב בשעה 19:30 בבית מדרשו ברח' אריה אליעזר בירושלים.