אאא

ברגשת לבב ובקורת רוח בקרב רבבות ישראל עמלי התורה ואוהביה, התקיימו מעמדי חיזוק מיוחדים למאות עמלי התורה בני רשת כוללי 'רינה של תורה' בארה"ק, עם פתיחת זמן החורף ומסגרות העיון בכל היכלי הכוללים, מסלולי שינון הש"ס ועיון ההלכה, ביקר אורייתא לקבועים באוהלה ביגיעה ובשינון ללא הרף.

מעמדי פתיחת הזמן התקיימו בקורת רוח מיוחדת עם חנוכת סניף הכולל העשירי במספר כ"י, בעיר התורה ביתר עילית ת"ו שיכלול מסלול שינון הש"ס ומסלול עיון ההלכה, כאשר פינת יקרת זו מצטרפת להיכלי התורה הניצבים כאבן בדולח בכל ריכוזי התורה בארץ הקודש, בבני ברק ירושלים ומודיעין עילית, פתח תקוה חיפה אופקים וירוחם, כתר תורה שחרוט על דגלו סוד רציפות הלימוד ללא הרף כחזון המייסד הגדול הגאון הצדיק רבי אברהם עמרם הלוי קוך זיע"א, רעיון שהפך למציאות מלבבת ולאור גדול המקבץ את טובי האברכים עמלי התורה הנטועים בהיכלא דמלכא בהתמדה ללא הרף.

במעמד הפתיחה בבני ברק נשא דברים הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א מראשי ישיבת מיר שעמד בדבריו על מעלת הלימוד ב'לילי טבת הארוכים' לילות החורף כולו שזהו הקיום האמיתי של כל מה שקיבלנו על עצמנו בימים הקדושים בקביעות התורה ועמלה.

יצוין כי הכולל בבני ברק שנפתח בזמן הקיץ האחרון והביא אור גדול לשכונת קריית הרצוג ופרדס כץ בזכות המוני עמלי תורה הקבועים בהיכל התורה ובריתחא דאורייתא כשבראש הכולל עומד רב הקהילה הנערץ הגאון רבי אליעזר שטינמן שליט"א 

במעמד הפתיחה בהיכל הכולל בירושלים נשא דברים הגאון הגדול רבי ישראל בונים שרייבר שליט"א מראשי ישיבת נתיב הדעת שבדבריו עמד על יקרת הזמן של כל בן תורה והמעלה המיוחדת בבן תורה שקובע את עצמו לסדר נוסף מעבר לסדרים הרגילים והחובה הגדולה מאידך המוטלת עליו אחרי שקיבל על עצמו להימנות על חבורה כזו, לא להחסיר חלילה אף יום! "אברך בכולל צריך לדעת שכל יום שהוא מגיע הוא מזכה הרבים וביום שהוא נעדר הוא ר"ל מחטיא את הרבים"

במעמד הפתיחה בהיכל הכולל המרכזי במודיעין עילית נשא דברים רב הקהילה הגאון רבי ישראל הלוי ויזל שליט"א בראשית דבריו עמד על ההשפעה העצומה שיש לכולל לא רק על שכונת ברכפלד אלא על כלל העיר מודיעין עילית, בהמשך הדברים האריך בדרך הלימוד של מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצוק"ל שהיה יורד לעיקרן של דברים ובחכמתו הגדולה ידע לתפוס את ליבה של כל סוגיה ולכך הגיע לבהירות הגדולה בפסקיו הנודעים.

במעמד הפתיחה בהיכל הכולל בחיפה נשא דברים ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א בדבריו עמד על הפסוק ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו שהמוסיף על לימודו מלבד מה שביום שזה דבר המקובל מוסיף ולומד בלילה מביע בזה את שייכותו לתורה ולקב"ה ובזה נכנס להגדרה של עובד ה' ובזה גם זוכה למציאת חן בעיני הקב"ה וזה גם בביאור בנח מה שנאמר עליו מציאות חן, בסיום דבריו עורר בחובה הגדולה של בני החבורה להיות ערים כל אחד למצב של האחר לרוממו ולנשא את מעלו בהיותם כולם שתולים ונטועים בחצרות בית אלוקים.

במעמד הפתיחה בהיכל הכולל בפתח תקוה נשא דברים הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטין שליט"א רב שכונת נאות יוסף בדבריו רומם וחיזק את בני החבורה. כמו כן ציין את מעלת הכוללים רינה של תורה בארה"ק ואת הריבוי תורה ותפילה שעושים בכלל ישראל והעומד על גביהם הר"ר חיים שליט"א שזכה לתמיכה מיוחדת מאביו הגאון הגדול זצוק"ל. בסיום דבריו ציין גם הוא את חסרונו הגדול של מרן פוסק הדור זצוק"ל והחלל הגדול שהותיר בעולם, ועלינו כעת מוטל למלאת את החלל הזה בעמל התורה ובריבוי תורה.

לאחר דברי החיזוק התכנסו עשרות לומדי חבורת שינון הש"ס למעמד מיוחד בראשות הגאון שליט"א בשבת אחים בשירה וזמרה לרגל סיום סדר קדשים כשהגאון שליטא מחלק לחיים לכלל הלומדים ומעתיר מברכותיו

במעמד הפתיחה בהיכל הכולל באופקים נשא דברים ראש הכוללים ורב הקהילה הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א בדבריו אמר כי כעת מתחילה השנה בקיום הבפועל של כל הימים הנוראים וכל ההצלחה של השנה בס"ד טמונה בימים האלו של תחילת הזמן כאשר רינה של תורה משוררת את שמחת התורה וקיטומה בפועל כדרך עלייה לאוחזים בעת החיים ודבוקים בחיי הנצח. יצויין כי רשת הכוללים מונה כמאתיים אברכים כ"י המתעטרים בכתר תורה וזוכים להיות קבועין בהיכל התורה ביגיעה ובהתמדה תחת עינם הפקוחה של מרנן ורבנן שליט"א.