אאא

אמש נערך בהיכל בית המדרש דחסידי קאליב בירושלים מעמד פתיחת הזמן בהשתתפות אברכי הכולל של החסידות ובהשתתפות האדמו"ר, שאף נשא דברים וציין את הייחודיות של הכולל שבו לומדים אברכים בשנה הראשונה לחתונתם ושוקדים על הלכות טהרת הבית, ומגיעים להישגים גדולים.

עוד ציין הרבי כי אין זה סוד שהעול הכספי שנפל עליו עם פטירת זקנו הרבי מקאליב זצוק"ל, הוא קשה מנשוא, ולכן הוא מבקש מהאברכים שיתפללו להצלחתו וילמדו לזכותו, על מנת שיוכל להמשיך ולהרחיב את גבולות התורה והקדושה כפי שציווה עליו הרבי זצ"ל.

לאחר מכן עברו כלל האברכים לפני האדמו"ר כדי להתברך בברכה והצלחה לקראת זמן חורף הבא עלינו לטובה.