אאא

ביום שישי התקיימה בבני ברק שמחת הברית לנין חבר 'מועצת גדולי התורה' הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נכד לחתנו - המקובל רבי דב קוק.

אבי הרך הנולד, הינו הרב משה מרדכי בקר, שכיבד את אביו הרב זאב בסנדקאות.

הסבא, הגר"ד קוק, היה המוהל, והסבא-רבא הגר"י זילברשטין כובד בברכות.

שמו של הרך הנימול נקרא 'שלמה אלישיב', על שם המקובל הגאון רבי שלמה אלישיב זצ"ל, בעל ה'לשם' - סבו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהינו כידוע חמיו של הגר"י זילברשטיין.

צפו בתיעוד