אאא

אבל בחסידות סאטמר עם היוודע דבר פטירתו של הרה"ח רבי מרדכי וייס, מחשובי חסידי סאטמר בבני ברק, בעל מלון ואולם סאטמר בעיר כשהוא בן 67 בפטירתו.

המנוח נולד בגרוסוורדיין שברומניה לאביו הרה"ח יעקב בן ציון ז"ל ולאמו מרת חיה חנה שתחי', וכשהיה בן 8, עלה עם משפחתו לישראל.

בילדותו למד בת"ת סאטמר בבני ברק, ובבחרותו שקד על תלמודו בישיבת 'יטב לב' סאטמר בירושלים, שם קנה את תורתו מאת הגאון רבי משה אריה פריינד זצ"ל, גאב"ד ירושלים ורבה של קהילת סאטמר בעיר.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את רעייתו מרת אסתר שתחי', בת הרה"ח רבי קלמן גולדשטיין, מחשובי חסידי סאטמר בבני ברק.

המנוח היה ידוע כבעל חסד גדול, ויחד עם רעייתו היו נוהגים לפתוח את ביתם לרווחה לטובת אנשים עניים ושבורי לב, שם היו מוצאים נחמה למכאוביהם.

המנוח, שיכל במהלך השנים שניים מאחיו, את אחיו הרה"ח רבי יצחק ז"ל שלקה בדום לב פתאומי בביתו בבני ברק לפני 32 שנים, ואת אחיו הרה"ג רבי יוסף אלטר ז"ל, מחשובי חסידי סאטמר בירושלים, שנפטר אף הוא בפתאומיות לפני 22 שנים.

בשנים האחרונות חלה ר' מרדכי ז"ל, ובשבועיים האחרונים חלה הידרדרות במצבו הבריאותי, וכאמור הבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, חתנים, נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והחסידות. אחד מחתניו הוא הרה"ח רבי דוד מאיר טלר, מנהל מוסדות סאטמר בבני ברק ובעלי אולמי 'התמר' ו'הדקל' בעיר.

הלווייתו תצא בשעה 13:00 ממלון בני ברק בשיכון סאטמר בעיר, לבית החיים פוניבז', שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.