אאא

משרד הפנים פסל את מינויו של שי נתן לתפקיד מנכ"ל העירייה, זאת לאחר עתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד המינוי בשל ניגוד עניינים.

לפני כחודש פנתה התנועה לאיכות השלטון לשר הפנים אריה דרעי, בנוגע למינויו של שי נתן לתפקיד מנכ"ל עיריית אלעד. "לפני מספר ימים הובא לידיעתנו, כי מועצת העיר אלעד אישרה את מינויו של מר שי נתן למנכ"ל העירייה, וזאת על אף, שעל פניו, לא השלים נתן את תקופת צינון בת 18 חודשים, כנדרש בפקודת העיריות, מאז סיום כהונתו כחבר מועצה בעיר אלעד", נכתב במכתב.

"יתרה מזאת, אל התנועה הגיעה פניה המלינה כי מר נתן אינו עומד בתנאי הסף הקבועים לתפקיד מנכ"ל עירייה, שנקבעו בתנאי הסף של משרד הפנים. כל אלו מעלים חשש כי אישור מינויו של מר נתן על ידי מועצת אלעד נתבצעה שלא בהתאם לדרישות החוק, ותוך פגיעה בהליכי מנהל תקינים וכפי שיפורט להלן".

עוד נכתב, כי "מר נתן סיים את תפקידו כחבר מועצה בחודש אוקטובר 2019. אשר על כן, הוא נדרש להמתין 18 חודשים טרם העסקתו על ידי העירייה כמנכ"ל. לאור האמור לעיל", כתבה התנועה לאיכות השלטון לשר דרעי, "על פניו, עולה כי מינויו של מר נתן אינו חוקי, נוגד הליכי מנהל תקינים ומנוגד לדין. כל עוד אלו הם פני הדברים, וככל שאין בידיכם מסמכים המאשרים מינוי חריג זה, הרי שמינוי זה דינו פסלות מעיקרו".

כזכור, נתן אמור להחליף בתפקיד את זאב קשש מ'דגל התורה' שפוטר על ידי ישראל פרוש בשל היותו מינוי של 'דגל התורה' שנאבקה בפרוש בבחירות האחרונות וניסתה להעמיד את פינדרוס כמועמד שלה לראשות העיר אך כזכור, מועמדותו נפסלה בבית המשפט על ידי עתירה שהגיש שי נתן.

בשלב זה צפויים בעיריית אלעד לענות תשובה מטעמם למשרד הפנים נגד הפסילה, ולנסות בכל זאת להעביר את המינוי שעורר את זעמה של דגל התורה.