אאא

מאז החלה התחבורה הציבורית לפעול בשבת בגוש דן, החלו מאות תושבי בני ברק, רובם פעילי הפלג הירושלמי, לחסום את רחוב ז'בוטינסקי בכניסת השבת ובמהלכה, בשבת האחרונה פרשת וישלח נעצרו 16 מפגינים שחסמו את הכביש. 

מתברר, כי אין דעתם של רבני העיר נוחה מההפגנות הללו, בשעות אלו חותמים רבני העיר מכל העדות והחוגים. 

לפני שבועיים נחשף ב'כיכר השבת' כי חבר 'המועצת' הגר"י זילברשטין אמר בשיעורו כי דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כי יש למחות על חילול שבת ואין לחשוש שההפגנה תגרום לחילול שבת של השוטרים. הגר"י זילברשטיין דן בדבר באופן נקודתי על ההפגנות הנערכות בבני ברק ופסק כי אין להפגין משום שהתחבורה הציבורית בשבת לא עוברת במקום, וברחוב ז'בוטינסקי לא השתנה דבר בימים אלו ואם כן יש בכך חילול שבת וחילול השם.

הגר"י כתב נימוקים נוספים וחתם על המכתב נגד ההפגנות שיפורסם בסוף השבוע ביומונים החרדים, למכתב הצטרפו רבנים ודיינים מהציבור הספרדי והחסידי.

המכתב היה לעיני גדולי הדור שאישרו, כי נחוץ לפרסמו.