אאא

בארבע השבתות האחרונות החלו מאות מתושבי בני ברק, רובם אנשי הפלג הירושלמי, לחסום את רחוב ז'בוטינסקי בכניסת השבת ובמהלכה, בשבת האחרונה פרשת וישלח נעצרו שישה עשר מפגינים שחסמו את הכביש ונאלצו לנסוע בשבת לבית המעצר.  

כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת' אין דעתם של רבני העיר נוחה מההפגנות הללו, ורבני העיר מכל העדות והחוגים חתמו על מכתב חריף נגד ההפגנות הללו.

כעת אנו מפרסמים את המכתב המלא והחריף, תחת הכותרת על "דבר פיקוח נפש באנו" מנמקים הרבנים כי המפגינים מסכנים הן את עצמם בכניסה לכביש מסוכן כזה, והן את החולים המתפנים לבתי חולים דרך הכביש המרכזי של רחוב ז'בוטינסקי. 

נוסח המכתב עליו חתמו רבני העיר:

"לצערנו הרב פוגעים לאחרונה בקדושת שבת קדשנו, כאשר נוספה תחבורה ציבורית עירונית בשבת קודש,ורבים הכואבים את כאב חילול השבת ומוחים במקום כנגד חילול השבת".

"אך דא עקא, שבמחאות אלו כרוכה סכנה של פיקוח נפש, כי הדרך מובילה לכמה וכמה בתי חולים ראשיים, וגם נערים קופצים לתוך הכביש תוך סיכון חיים, ועוד".

"וגם הדבר מוסיף חילול שבת, לכוחות הביטחון הבאים לשטח. ולכן דעתנו דעת תורה, כי אין לקיים מחאות בשבת קודש בכביש זה". 

"ומאידך עלינו להתחזק בשמירת שבת קודש ובלימוד הלכות שבת, ובזכות שמירת שבת נזכה במהרה לגאולה שלמה".

על המכתב חתמו הגאון רבי יצחק זילברשטיין, הגאון רבי שמעון בעדני, הגאון רבי יהודה סילמן, הגאון רבי שריאל רוזנברג, הגאון רבי  משה שאול קליין, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן.