אאא

במעמד נשיא המועצת: במהלך חופת בנו של חבר מועצת חכמי התורה ובעל ההלכה ברורה, הגאון רבי דוד יוסף, הוזמן הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה עמאר, לברך את הברכה השביעית אך בחר להזמין בחזה את אביו החתן.

מהערכתו לגר"ד יוסף, תפס הגר"ש עמאר את המיקרופון והכריז "אני רוצה לכבד את הגאון הגדול רבי דוד יוסף, אבי החתן,  בברכה שביעית".

הגר"ד יוסף הגיב: "תודה רבה, אבל הכבוד שלי זה שהרב יברך". הגר"ש עמאר סרב ולבסוף הגר"ד יוסף התרצה ובירך. 

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, סיכם את המאורע בחיוך: "ויברך דוד".