אאא

הגאון רבי שאול אלתר, התייחס במכתב מענה לתלמידיו אודות ההשמצות נגדם, וקרא להם לדון לכף זכות ולהרבות בשלום כפי היכולת.

במענה לשאלת כמה מתלמידיו כיצד להתייחס לנושא, הגיב הגר"ש אלתר: "אין בדעתנו להגיב על השמצות ודברי בלע שנאמרים ונכתבים כלפינו לרוב, והרי זו אחת המטרות הראשיות של התארגנותנו, להתנהל בדרכי שלום ומידות טובות".

"ובאשר לריחוק בין משפחות וידידים, הפתגם העממי אומר : מה שלא יעשה השכל - יעשה הזמן, וכמדומה שכאן השכל והזמן גם יחד ישקיטו וירגיעו מדנים, וסוף השלום לבוא כשיובן שקהילתנו היא עובדה קיימת בעז''ה".

בהמשך מכתבו, עבר לפרט אודות התפתחות קהילתו החדשה. "רגשות העשיה החיובית והסיפוק מהתפתחותה של קהילתנו על מוסדותיה [בימים אלו עתידה בעז''ה להפתח ישיבה גדולה, וגם משכן קבוע לבית מדרש לקהילתנו], בצירוף עם ההכרה וההבנה שעל בחירת דרכנו בעבודת השי''ת, כדאי וראוי לשלם כל מחיר, ולפום צערא אגרא".

"ועל כן ידידיי, נשתדל מצדנו לא לענות על ריב ובוודאי לא לקנטר אחרים ח''ו, הלא אנשים אחים אנחנו ומענה רך ישיב חימה, נתאמץ לדון לכף זכות ולהרבות בשלום כפי היכולת, והשי"ת ישים גבולנו שלום".