אאא

בישיבת 'אורייתא' ערכו בשבוע באחרון מעמד סיום הש"ס בהשתתפות כלל בחורי הישיבה, ובהשתתפות רבנים וצוות הישיבה.

מי שסיים את הש"ס הוא הבחור החשוב מרדכי רוזנפלד, ממצטייני הבחורים בישיבה.

המעמד נערך באולם שסמוך לישיבה, ובמהלכו נשא דברים המנהל הרוחני הרב דוד שאפער ששיבח את הבחור ואת ההתמדה שלו בלימוד הדף היומי.

מי שכיבד את המעמד בנוכחותו הוא גאב"ד חוג חתם סופר הגאון הרב יוסף מאיר אלטמן שדיבר על עניין קביעות לימוד התורה מידי יום.

לקראת סיום המעמד קיבלו על עצמם הבחורים את התחלת לימוד הש"ס.