אאא

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי נחת אתמול (שני) בארץ, לאחר שהות של שבוע ב'ירחי כלה' המסורתי של 'אגודת ישראל' באירופה. בעקבות ביקורו באירופה, ראש הישיבה לא השתתף במסיבת החנוכה בישיבת פוניבז', ומיד עם שובו ביקש לערוך סעודה מצומצת לתלמידיו. 

ה'ירחי כלה' של אגו"י התקיים השנה בהולנד בהשתתפות למעלה מאלף איש שעזבו את עסקיהם ואת משפחתם לשבוע של לימוד תורה בעיון ובעמל.

מסיבת החנוכה במעונו של הגרב''ד
מסיבת החנוכה במעונו של הגרב"ד

הגרב"ד פוברסקי, העומד בראשות המפעל, משתתף בכל שנה ב'ירחי כלה' ומוסר בכל יום שיעור כללי ושיחה מוסרית. יחד עם ראש הישיבה נסעו חתנו הגרח"פ ברמן, ותלמידו הגאון רבי יהודה אריה דינר, רב מרכז העיר ב"ב, שמסרו אף הם שיעורים בירחי כלה. 

עם נחיתתו בארץ יצא ראש הישיבה משדה התעופה לירושלים להשתתף בשמחת האירוסין לנכדתו, בת לחתנו הגרי"ז סולבייצ'יק, בנו של הגרמ"ד סולבייצ'יק, ר"י בריסק. 

הגרב''ד באירוסי נכדתו
הגרב"ד באירוסי נכדתו
הגדלה

בצאתו משמחת האירוסין אמר ראש הישיבה לנאמני ביתו שברצונו לערוך במעונו 'מסיבת חנוכה' לבני השיעור חרף חולשתו מהטיסה ומהנסיעה. "הגם ששקעה כבר החמה וימי החנוכה חלפו", אמר הגב"ד, "מכל מקום ברצוני להביע לבחורים את הערכתי לשקיעותם בעמל התורה, ואף אם אין בזה מעלת מסיבת מצוה להודות ולהלל על ניסי החנוכה עדיין הוא מסיבת מצוה להעריך ולהוקיר את לומדי התורה ועמליה". 

"בפרט בדור שלנו", הטעים ראש הישיבה, "שהיצר הרע מתחדש בכל יום, עלינו להתחזק יחדיו ולהודות לה' על כל יום שאנחנו זוכים להגות בתורה, לכן חרף חולשתי מטורח הדרך עדיין אינני רואה לעצמי פטור מזה".

מסיבת החנוכה במעונו של הגרב"ד
מסיבת החנוכה במעונו של הגרב"ד
מסיבת החנוכה במעונו של הגרב"ד
מסיבת החנוכה במעונו של הגרב"ד
הגרב"ד באירוסי נכדתו
הגרב"ד באירוסי נכדתו