אאא

המוני חסידי ויז'ניץ השתתפו במעמד סיום הש"ס המרכזי שנערך בבית המדרש של החסידות, במרכז חסידי ויז'ניץ בבני ברק בראשות האדמו"ר. 

את המעמד הנחה הרב מאיר יעקב גרינפלד שקיבל בברכה את הרבנים שהגיעו להשתתף במעמד, ולאחר מכן החלו חלק מהרבנים לאשת דברים לכבודם של הלומדים ולכבודה של תורה.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר שדיבר על חשיבות לימוד הדף היומי, ואף הודה לכלל המשתתפים שהטריחו עצמם להגיע למעמד.

עוד השתתפו במעמד: גאב"ד מאקווא; הגאון רבי יוסף מוגרבי; הגאון רבי חיים צבי שפירא, חבר בד"צ מחזיקי הדת ורב דקהל חסידים רמת אהרן; הגאון רבי סיני הלברשטם רב דשיכון ג' ב"ב; האדמו"ר מלייפניק; רבי יואל טוביאס, רב שיכון ו' ב"ב; הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן, רב העיר אלעד; הגאון רבי זושא הורוביץ, רב קהילת החסידים באלעד; הגאון רבי חיים יהודא דייטש, רב חוג חתם סופר פ"ת; הגאון הרב משה נחשוני, מרבני ראשל"צ; הגאון רבי אהרן שפירא, רבה של פרדס כץ; הגאון רבי יצחק ישעי'ה וייס, רב דנוה אחיעזר ב"ב; הגאון רבי מרדכי גלבר רב דחסידי מונקאטש; דייני חסידות בעלזא, אישי ציבור ועוד.