אאא

השבת מציינים בחצרות החסידים את יום ההילולא של הרה"ק רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה זיע"א, מגדולי תלמידיו של הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא, ומי שהנהיג קבוצה של חסידים בראשותו.

רבי מרדכי יוסף נולד בעיר טומושוב בשנת תקס"ב לאביו ר' יעקב שהיה מתלמידיו של 'החוזה מלובלין', וכשהיה בן שנתיים ימים התייתם רבי מרדכי מאביו.

לאחר פטירת רבי שמחה בונים מפשיחסא, הצטרף רבי מרדכי יוסף לקבוצת החסידים שקיבלו עליהם את הנהגתו של רבי מנחם מנדל מקוצק, שבשלב כלשהו החל לשלוח תלמידים אל רבי מרדכי, מה שגרם בסופו של דבר למחלוקת בעניין השיטה של הדרכת התלמידים בין רבי מנחם מנדל מקוצק לבין רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, מחלוקת שגרמה בסופו של דבר לקבוצת התלמידים בראשות רבי מרדכי יוסף לפרוש מקהילתו של רבי מנחם מנדל מקוצק ולהקים קהילה עצמאית בעיר טומושוב, ומאוחר יותר עבר לאיזביצא, שם נשאר עד יומו האחרון.

נכדו של רבי מרדכי יוסף רבי חנוך העניך ליינער אסף את תורותיו של סבו והם רוכזו בספר 'מי השילוח' ובספר 'בית יעקב', שם מסביר בנו את שיטת אביו ואת שיטת רבי שמחה בונים מפשיסחא.

רבי מרדכי יוסף נסתלק לגנזי מרומים בתאריך ח' טבת בשנת תרי"ד כשהוא מותיר אחריו את בנו רבי יעקב ותלמידים רבים בהם רבי צדוק הכהן מלובלין, ורבי יהודה לייב איגר מלובלין, נכדו של רבי עקיבא איגר זיע"א.