אאא

פרסום ראשון • מעקב 'כיכר השבת': לאחר שבישיבת מועצת העיר אשדוד בסוף השבוע אישרו חברי המועצה את הקמת והפעלת הקאנטרי בעיר - תוך חילולי שבת גדולים, כשחברי המועצה החרדים נעדרו מההצבעה, ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי משה שמידע, מרבני 'הפלג הירושלמי', יוצא למתקפה חריפה נגד הנציגים החרדים, זאת למרות הקשר טוב הבין הנציגים מ'אגודת ישראל ל'פלג הירושלמי'.

"הריני בזה במחאה עצומה מלב כואב על שנפרצו חומות קדושת השבת על ידי החלטת מועצת העירייה לאשר הקמת מקום בילוי עם אפשרות לפעול בשבת קודש רח"ל", כתב הגר"מ שמידע.

הרב שמידע שיבח את הנציגים מחד, אך מאידך תקף אותם בחריפות: "משנה כאב הוא כאשר שלוחנו הפועלים רבות למען שמירת קדושת השבת בעירנו, לא עמדו בעוז ובגבורה ללחום מלחמת ה' בגיבורים ולזעוק את זעקת רוממות השבת ללא חת, ולהכקיז שהיו לא תהיה.

"ואף שהייתה כוונתם לטובה, כבר הורו רבותינו זיע"א כי האדם יכול לעשות פשרות רק במה שייך לו, אך השבת היא של הקב"ה, ואיננו רשאים להתפשר עליה".

בסיום דבריו כתב הרב שמידע: "בזה מקיים אני חובתי וחובת אנשי קהילתנו כפי שהורונו רבותינו וכפי שהעמידנו מו"ח רבנו ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל למחות בכל תוקף על קדושת השבת שהיא קודש קודשים".

כפי שסוקר בהרחבה ב"כיכר השבת", בישיבת מועצת העיר אשדוד אישרו חברי המועצה את הקמת הקאנטרי בעיר שיקום ויביא עמו חילולי שבת המוניים. חברי המועצה החרדים נעדרו מההצבעה.

החוזה בין החברה המפעילה לעירייה מאפשר לקיים את ימי הפעילות של מרכז הספורט בכל השנה, בכל ימות השבוע (א-שבת), לכל הפחות מהשעה 06:00 בבוקר ועד השעה 23:00, למעט ביום הכיפורים בו מרכז התרבות והספורט יהיה סגור, וזאת בכפוף להוראות הדין והרשויות המוסמכות.

אלא שחברי המועצה החרדים בחרו שלא לעורר משבר קואליציוני על הפרת סטטוס קוו חמורה זו, ונעדרו בעת ההצבעה. ההצבעה אושרה פה אחד, כאשר חברי האופוזיציה הצטרפו אף הם לשם שינוי לקואליציה והצביעו בעד הפעלת הקאנטרי.