אאא

במעמד מיוחד שהתקיים אמש (מוצאי שבת) בשכונת רמה ג'2 בעיר בית שמש, הוקם "בית ההוראה הכללי", בראשות הגאון רבי מנחם דן מייזלס, שיתן מענה הלכתי נרחב במשך כלל ימות השבוע לתושבי השכונה והאזור.

בית ההוראה הכללי הוקם בברכתם של מרנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ששלחו את ברכתם לכנס היסוד.

במעמד כנס היסוד שהתקיים בבית הכנסת "היכל התורה", השתתפו מאות מתושבי השכונה בראשותם של רבני העיר בית שמש ורבני בית ההוראה הכללי, הגאון רבי מנחם דן מייזלס, הגאון רבי נתן קופשיץ, הגאון רבי משה פנירי, הגאון רבי משה טוביה דינקל, הגאון רבי אלימלך קורנפלד, הגאון רבי חנוך אלבק והגאון רבי יעקב אביעזרי תופיק ששלח את ברכתו ע"י בנו הרב מנשה תופיק.

בדברים שנשאו במעמד ציינו רבני העיר את החשיבות הרבה של מסירת ההלכה מדור דור, ושבחו את המעלה הגדולה של הקמת בית הוראה גדול ובפרט בשכונה החדשה.

מנחה המעמד רבי אפרים מנחם רובינפלד כיבד את הגאון רבי דניאל פרוש, ר"י ארחות משה ומרבני העיר בית שמש להביא את ברכתם של גדולי ישראל למעמד.

"בס"ד, טבת תש"פ, לכבוד תושבי שכונת רמה ג'2 בעיר בית שמש: ברכה שלוחה למתכנסים לרגל יסוד בית ההוראה הכללי בראשות הגאון רבי מנחם דן מייזלס שליט"א ורבני העיר בית שמש, זכות גדולה ביד כל העוסקים והמסייעים בהרחבת גבולות הקדושה, ובפרט ביסוד בית הוראה שיתן מענה הלכתי לכלל תושבי השכונה. יהא רעוא מן שמיא שתזכו לקדש שם שמים ולרב נחת מכל יוצ"ח", על המכתב חתמו מרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.