אאא

תלמידי כיתה ו' בתלמוד תורה "מאיר עיני ישראל", מיסודו של הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל באשדוד, נכנסו השבוע למעונו של הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ממנהיגי 'הפלג הירושלמי', בכדי לעמוד בכור המבחן על פרק "השוכר את האומנים" ופרק "השואל", שנלמד ובמהלך זמן החורף האחרון.

במשך זמן ממושך בחן הגרב"ש את התלמידים בנבכי הסוגיות בפרקים הנלמדים והתפעל מרמת ידיעתם של תלמידי הת"ת הנודע בו מתחנכים בני משפחות האברכים בקהילת בני הישיבות באשדוד.

הגרב"ש הרעיף ברכות על התלמידים היקרים וכן על ראש המוסדות הרב משה אלמליח אשר מוסר את נפשו להצלחת התלמוד תורה ותלמידיו ברוחניות ובגשמיות.  

כמו כן בירך ושיבח את מנהל הת"ת רבי יהודה הס והמחנך רבי יצחק מאיר ליטמן המתמסר כדי להחדיר ולהקנות לתלמידים אהבת תורה.

בסיום המעמד יצאו התלמידים בתחושות מרוממות ותוספת חיזוק לעלות ולגדול בתורה ובעמלה, והישר משם נסעו התלמידים עם הרב'ה הרב ליטמן לציונו של הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל בהר המנוחות, שם נעמדו הילדים בהתרגשות לאמירת פרקי תהילים לישועת הפרט וכלל ישראל ולהצלחת הת"ת שנוסד על ידו.