אאא
בקרית גת נחגג מעמד סיום הש"ס ברוב פאר והדר בהשתתפות רבני ואדמו"רי העיר.
 
את המעמד הנחה ר' אברהם ברסלר, יו"ר אגודת ישראל בעיר, שהזמין את הרב בן ציון בבציק, רב דחסידי גור בעיר לשאת דברים, ולתפילת מעריב עבר לפני התיבה הרב ר' יחזקל רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מקרעטשניף.
 
לאחר מכן התקיים ה'סיום' ע"י האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת, ומי שהתחיל את המסכת הראשונה הוא האדמו"ר משומרי אמונים.
 
עוד נשאו דברים הרב משה הבלין, רב העיר קרית גת, וראש ישיבת 'חיי תורה' הגאון רבי חיים שמרלר, ולאחר מכן הסתיים המעמד בקבלת עול מלכות שמים ע"י האדמו"ר ממיאלען מעמד סיום הש"ס המרכזי.
 
את המעמד ליוו בעלי המנגנים זאנוויל ויינברגר, מקהלת 'קולות' ותזמורתו של יוחנן אורי.