אאא

יממה לפני מעמד סיום הש"ס המרכזי שייערך מחר (שני) בהיכל מנורה - 'יד אליהו' בתל אביב, הגיעו הערב, הגאון רבי יוסף אפרתי יחד עם מזכ"ל 'דגל התורה', יצחק פינדרוס להזמין את נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן לשתתף במעמד, וזאת בשליחות מיוחדת ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

במהלך השיחה ציין הגר"י אפרתי בשם מורו ורבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כי גם בעבר נהגו לעשות מספר סיומי ש"ס בכל עירייה ועיירה להרבות את כבוד התורה.

הגר"י אפרתי ציין את האחדות בין כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. נשיא המועצת שיבח בדבריו את האחרות בין כל היהדות החרדית.

חברי המשלחת מטעם הוועדה המארגנת את מעמד חגיגת סיום הש"ס המרכזי בארה"ק הרב אברהם רובינשטיין, מזכיר מועצת גדולי התורה ויצחק פינדרוס, מזכ"ל "דגל התורה"  המשיכו

בימים האחרונים המשיכו חברי המשלחת מטעם הוועדה המארגנת, הרב אברהם רובינשטיין, מזכיר 'המועצת', ויצחק פינגרוס, בסבב ביקורים בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל להזמינם לכבד בנוכחותם את מעמד סיום הש"ס.

חברי המשלחת הגיעו בין היתר למעונו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין חבר המועצת ורבה של רמת אלחנן, שציין את חשיבות הלימוד על סדר הש"ס במסגרת 'הדף היומי' הנותנת תחושה של אחדות אצל המוני בית ישראל, הגורמת לדרבון מסוים בקרב צבור הלומדים להמשיך על הסדר ביגיעה מתוך עקביות נאמנה, וציין שברור הדבר כי חגיגת סיום הנערכת ע"י רבבות לומדים בכל רחבי תבל בכוחה להשפיע רבות לעם ישראל הזקוק לרחמי שמים מרובים.

לאחר מכן הזמינו את הגאון רבי יהודה עדס ראש ישיבת 'קול יעקב' שהעלה על נס את חשיבות העשייה להרבות בלומדי 'הדף היומי', כאשר זה לימוד ייחודי הנמשך ברציפות מאז תרפ"ד כשמאות אלפי ישראל הוגים בקביעות בלימוד דף גמרא ליום, בכל בתי המדרשות ברחבי תבל.

כן הזמינו את חבר המועצת וראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שהביע את שמחתו הרבה על ריבוי הלומדים בסדר 'הדף היומי', כאשר המוני בית ישראל בכל רחבי תבל לומדים בעקביות מידי יום דף גמרא על סדר הש"ס, ואמר כי צריך להשקיע כוחות מרובים להפצת הרעיון להוסיף ולהרבות בלומדי תורה, כך שכל אחד יקבע עיתים לתורה מבלי להחסיר יום אחד מלימוד התורה.