אאא

בתחילת השבוע התקיים בחסידות סאטמר (מהרי"י) כינוס חינוך מרכזי, 'שמורים לדורותם', בהשתתפות כלל החסידים, בראשות האדמו"ר ואנשי החינוך של החסידות.

האדמו"ר הורה על קיום הכינוס המיוחד לאחר אסיפה מיוחדת שערך עם המנהלים הרוחניים של סאטמר, זאת על מנת לגבש פתרונות לפיתויים השונים איתם נאלצים להתמודד הילדים ובני הנוער.

במכתב מיוחד, תחת הכותרת 'החלטות האסיפה', נמסרו לחסידים שבע תקנות משמעותיות, אותם יאכפו בחסידות, והם אף משמשים כתנאי לקבלת הילדים למוסדות החסידות.

תקנות החינוך בסאטמר

א. חל איסור לילדים להחזיק נגן עם אפשרות חיבור כלשהו לסרטים, בנוסף נקראים ההורים שלא בטוחים כי הם מסוגלים לפקח על ילדיהם, שלא לאפשר להם להחזיק בנגנים.

בנוסף לכך נקראים ההורים שלא להחזיק מצלמות עם אפשרות חיבור לאינטרנט, ואף להימנע מצילום בוידאו, דבר שמהווה לשיטת אנשי החינוך סכנה לבני הבית.

ב. חל איסור חמור על החזקת סמארטפון בבית, ואלו שקיבלו אישור להחזיק סמארטפון מסונן לצורכי פרנסה, נקראים להשאיר את המכשיר הטכנולוגי ברכב בעת הגיעם הביתה.

ג. בסעיף השלישי מדגישים אנשי החינוך בסאטמר את האיסור הגורף לנשות החסידות להחזיק סמארטפון, ואף מציינים כי אמא לילדים שלא תקפיד בנושא, תגרום לכך שהילדים לא יתקבלו למוסדות החסידות, גם אם חלק מהילדים כבר לומדים בשנים האחרונות במוסדות.

ד. על מנת לאכוף את ההוראות החדשות החליטו בחסידות על רישום למוסדות חצי שנה לפני תחילת שנת הלימודים, זאת על מנת לעקוב מקרוב אחרי הנרשמים בעניין התקנות לפני הקבלה למוסדות החינוך.

בסעיפים הנוספים מדגישים אנשי החינוך את האיסור הגורף על מלמדים, אברכי כוללים, וכל מי שבא במגע ישיר או עקיף עם ילדי החסידות להחזיק סמארטפון, תוך שהם מדגישים כי האסיפה שהתקיימה היא רק חלק מצעדי ההתחזקות עליהם הוחלט, וכי אסיפות נוספות יתקיימו בקרוב.

מכתב ההוראות שנמסר לחסידים
מכתב ההוראות שנמסר לחסידים
הגדלה