אאא

הדיון ההלכתי סביב עוף הלגורן, וההבהרה של בד"ץ קהילות, הביאה לשיגור שליח מטעם בד"ץ העדה החרדית בירושלים, בבקשה כי יסבירו את כוונתם.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', יש מי שרוצה, אחרי הכישלון של עוף הבראקל, להתחיל לשווק את עוף הלגורן, במקום העופות שאנו אוכלים כיום.

בבד"ץ קהילות הבהירו את דעתם כי "יש שערערו גם על המסורת שלו וכבר נשתברו בזה הרבה קולומוסים. מסקנת הדברים הפשוטה היא, שמכיוון ואנו נוהגים לאכול את הביצים של נקבות עוף זה, משתמשים בו למטילות מזה שנים רבות, ונהגו לאכול את הביצים שלהן, הרי שהוא כשר ואין לפקפק במסורתו".

"עם זאת, מן ההכרח לציין שהדיון על עוף לגורן זה התעורר כהמשך לאותו ניסיון שנעשה לפני כשנתיים להחדיר לשוק את הבראקלי, כאשר נטען כביכול יש איזו בעיה בעופות שלנו. טענה זו נשללה כזכור בנחרצות על ידי גדולי ישראל שכלל ישראל הולך לאורם ואף פסלו את הבראקלי כאמור".

הרבנים ממשיכים, "כך גם לגבי הלגורן חזרה הטענה כביכול הוא יותר מיוחס מהעוף שלנו, אלא שהבשר שלו לא כ"כ ראוי ויש שהכליאו אותו עם עוף אחר בכדי שהבשר שלו יהיה ראוי לאכילה. על כן מחובתנו להדגיש ולחדד, שגם אם עוף זה כשר, כפי שהסקנו, אין בו שום מעלה יתירה על העופות שכלל ישראל נוהג לאכול".

 במאה שערים יש מי שעדיין מגדל בראקל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ל"כיכר השבת" נודע כי היו בין רבני העדה החרדית שחששו שהדברים אינם ברורים דיים, כך שבעלי אינטרס המנסים להחדיר לשוק את הלגורן המוכלא יוכלו לעשות בהם שימשו ולהציג את ההכלאה ככשירה.

בעקבות פנו רבני העד"ח אל רב חסידי ידוע בירושלים המקורב לגר"י פישביין, וביקשו ממנו לדבר עם הרב פישביין בנידון ולבקש ממנו שיורה לפרסם שוב את הדברים בצורה חדה יותר, כדי שבעלי האינטרס לא יוכלו לעשות בהם שימוש לרעה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואכן, בעלון "בירורי כשרות" של חודש שבט פרסמו הבהרה, שכעת חושף 'כיכר השבת' כי נכתבה בעקבות בקשת רבני בד"ץ העדה החרדית.

"בעלון הקודם פורסמה דעת רבני הבד"ץ בעניין עוף הלאגורן המעורר סערה בארה"ב. מכיון וכמה רבנים חשובים עוררו אותנו כי הדברים לא הובהרו עד תומם, ולכן יש בהם פתח לאלה שרוצים לסלף ולהטעות בסוגיה זו, נבהיר בזה שוב את הכרעת הבד"ץ באופן הברור ביותר".

והמסר אכן חודד: "דעת רבני הבד"ץ היא שעוף הלאגורן המקורי אין בו שום חשש, מוחזק הוא אצלנו אחר שמשתמשים בו למטילות ואוכלים את ביצי נקיבת עוף זה. עוד צוין כי יש שהכליאו את העוף להשבחת טעמו, על הכלאה זו אין להכריע ומוטב שלא להיכנס לחששות בזה. לא כתבנו בשום פנים ואופן כי הכלאה זו כשירה היא".

עוד הוסיפו הרבנים שנית וכתבו כי "אסור להוציא לעז על מסורת העופות שכלל ישראל אוכלים מזה שנים רבות, פשוט שמה שאנו אוכלים הוא העוף שכשר לכתחילה וראוי לכל נפש. על כגון דא כבר קראו רבותינו גדולי הפוסקים את מאמר חז"ל: "הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן".