אאא

גדולי ישראל, אדמו"רים, ראשי ישיבות ואלפי תלמידים עולים בימים אלו לנחם את הגאון רבי מיכל זילבר, היושב 'שבעה' על פטירת אחיו הרב חיים זילבר ז"ל, מוותיקי התקשורת החרדית.

בין המנחמים, היו הגאון רבי שאול אלתר, ששמע מהגר"מ זילבר זכרונות מאביו ה'פני מנחם' מגור זיע"א. הגר"מ חיזק את ידיו ואמר כי "תלמיד חכם זה כבוד התורה שיצליח".

כמו כן במהלך ה'שבעה' התקיימו שיחות מרתקות עם האדמו"רים מסלונים ובאיאן שהגיעו לניחום האבלים.

המנוח הרב חיים זילבר ז"ל היה מראשוניהעיתונאים החרדים בישראל וכתב בעיתון 'יום השישי' וכן שימש עוזרו של הרב הראשי הגרי"מ לאו.