אאא

המגבית המיוחדת נערכת תחת הכותרת "בשבילם", ובמהלכה מתבקש הציבור הרחב להתגייס לטובת ארגון החסד 'בלב אחד' שיצא כעת בפרוייקט הקמה של רשת מרכזי יום ומשחקיות מפוארות שישמשו את הילדים המיוחדים ויעניקו להורים שעות של חסד במהלך היום, שבהן יוכלו לטפל בשאר בני המשפחה ולהכניס אווירה רגועה לבית.

גדולי ישראל שמכירים מקרוב את פעילות החסד העניפה של הארגון, קוראים לציבור הרחב לסייע למגבית לטובת הפעילות החשובה של ארגון 'בלב אחד.

במהלך אירוע פתיחת המגבית אמר הצדיק המקובל הרב שמעון גלאי "כשיש לך ילד מיוחד בבית זה מפריע לתפקוד של כל הילדים בבית. חז"ל אמרו כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זה עוזר לכל המשפחה ולכל הילדים הקב"ה ישלם להם מידה כנגד מידה שעוזרים לילדים של הקב"ה, הקב"ה יעזור לכל התורמים והמסייעים שיהיה להם רק נחת עם הצלחה בסייעתא דשמיא".

במענה לשאלת הנוכחים בירך מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כי מי שיסייע למגבית ויקח על עצמו השתתפות בהקמת רשת מרכזי היום לטובת הילדים המיוחדים יזכה באריכות ימים.

במעמד המיוחד השתתפו חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני שליט"א, המקובל הרב שמעון גלאי שליט"א, הרב ישראל מאיר דרוק מרבני הארגון וכן הנהלת ארגון 'בלב אחד' בראשות הר"ר דוד וייטמאן.

עיזרו לארגון 'בלב אחד' לעזור להורים ולבני המשפחות של הילדים המיוחדים.

לתרומות כנסו >>