אאא

מחזה נדיר נראה השבת בבית המדרש של האדמו"ר ממכנובקא - בעלזא בבני ברק, לאחר שנכדו הבכור של הרבי מבעלזא, הרה"צ רבי שלום רוקח, בנו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, הגיע לבית המדרש והתפלל שם את תפילת שחרית, ואף עבר לפני התיבה לתפילת מוסף.

ל'כיכר השבת' נודע כי נכד הרבי מבעלזא נענה להזמנה מיוחדת של האדמו"ר ממכנובקא - בעלזא שהזמין את נכד הרבי מבעלזא כבר לפני כמה חודשים כדי להתכבד בעלייה לתורה בספר התורה שמיוחס לבעל שם טוב, וכי ההסכמה הסופית מצידו של נכד האדמו"ר מבעלזא ניתנה ביום חמישי האחרון.

אחד החסידים ששהה במקום מספר ל'כיכר השבת': "לאחר שנכד הרבי מבעלזא עלה לתורה, נערך 'מי שברך' מיוחד לרבי מבעלזא ואף לאביו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו יחידו של האדמו"ר ואביו של רבי שלום.

"לאחר קריאת התורה הופתעו חסידי מכנובקא - בעלזא לראות את נכד האדמו"ר מבעלזא עובר לפני התיבה לתפילת מוסף".