אאא

ראשי ועדת רבני אירופה נועדו היום (ראשון), עם חבר הכנסת אורי מקלב, בלשכתו שבכנסת שם עדכנו אותו על הנושאים הבוערים של יהדות אירופה, מקלב מצידו התחייב לעזור ככל שיוכל.

המפגש התקיים יחד עם הרב משה לבל המנהל התורני של ועידת רבני אירופה וגדי גרוניך, מנכ"ל ועידת רבני אירופה.

בפגישה דנו בכל העניין המסובך של שחיטת הבקר באירופה, כאשר חלק ממדינות אירופה אוסרות את השחיטה היהודית בשיטחן בצורות כאלה ואחרות, בנוסף העלו בפני חבר הכנסת מקלב את הצורך בהתערבותו המיידית בכל הנושאים הפרוצדורליים, בכדי לאפשר את קיום ברית המילה כמצוותה על פי כל כללי ודיקדוקי ההלכה.

מקלב, נרתם לסייע, אך העלה גם את נושא העגונות שכבר נידון בועדת החוקה של הכנסת עוד בשלהי הקדנציה האחרונה.

מלב, מתוקף היותו חבר בועדת החוקה של הכנסת אמר, כי "יש להביא לסיום הסאגה וכן בכל נושא הגיורים".

ראשי הוועידה, שטחו בפני מקלב את ההגבלות בחופש הדת, שכיום ישנה נטייה באירופה להגביל את חופש הדת, ואת מצוקתם והצרכים של הקהילות והרבנים השונים באירופה, כאשר הם צרכים את התגייסותו בכדי לעזור להם מול הרהרי הבירוקרטיה כחבר בפרלמנט הישראלי.

עם סיום המפגש המוצלח עלה נושא שמירת בתי הקברות היהודים באירופה והצורך החיוני לשימור קברי האבות בכל מדינות אירופה שכיום ישנם בתי קברות רבים מחוללים ל"ע.

מקלב הסביר כי כבר מכבר הוא מגיוס לנושא זה עוד מהקמת השדולה בכנסת לפני כשנתיים וכי עושים כל מה שניתן בכדי למנוע את חילול קברי האבות, יצויין כי בכל מפגש עם ראש מדינות אירופה וחברי הפרלמנטים השונים מאירופה כיו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת מעלה מקלב את הנושאים החיוניים אילו כאשר חברי הפרלמנט והמנהגים מביעים התעניינות רבה בנושאים אילו.