אאא

המגבית למען תשב"ר נמצאת בעיצומה וכעת היא זוכה לחיזוק משמעותי ע"י רבני ברק הגאונים הגדולים רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, ורבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א שפרסמו יחד מכתב נרגש למען הת"ת הוותיק שיסודותיו בהררי קודש, ומשמר את החינוך הטהור בעיר. 

תחת הכותרת "ומצדיקי הרבים ככוכבים" כותבים רבני העיר. "הנה בעירנו ב"ב קיים כבר למעלה מ-62 שנה תלמוד תור תשב"ר חזון איש, אשר מחנך דורות שלמים של תלמידים בדרך ישראל סבא..."

"ועתה" פונים רבני העיר במכתבם, "שהתלמוד תורה נקלע לחובות עצומים אשר מאיימים עליו, כספינה העומדת לטבוע, בוודאי מצוה על כל תושבי עירנו, ועל כל אשר זכו ונהנו מהמעיין הגדול לבוא לעשרת השם בגיבורים ולסייע ככל יכולתם להצלחת המגבית".

להצלת תשב"ר לחצו כאן או חייגו *9480

ומסיימים רבני העיר את מכתבים הנרגש "ובזות צדקת תינוקות של בית רבן, הבל שאין בו חטא המגיע עד כסא הכבוד, יזכו לברכות וישועות בכל המצטרך".

בשבוע שעבר נערכו מעמדות נרגשים לפתיחת המגבית להצלת ת"ת תשב"ר במעונותיהם של מרנן עיני העדה שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אשר יוצאים מגדרם בכינוסים מיוחדים למען תלמוד התורה המפואר כשהם קוראים לציבור להתאמץ ולהשתדל במגבית המיוחדת.

חשוב לציין כי ת"ת תשב"ר מתקיים מזה 62 שנים ללא כל תמיכה ממשלתית ועול החזקת הת"ת נופל על כתפיהם של המנהלים הגאון רבי משה הלוי שליט"א ובנו רבי שמואל הלוי שליט"א שבמסירות נפש וחרף כל הקשיים, ממשיכים לשמור על החינוך הטהור כהוראת מרנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלחט"א.

להצלת תשב"ר לחצו כאן או חייגו *9480