אאא

פעם אחת נסע הבעל שם טוב הקדוש מקאמינקע לביתו בעגלה מיוחדת. נסעו עימו בצוותא ר' ברוך מקאמינקע והסופר, העבד גם נסע אחריהם עם עגלה של קמח.

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות.

הקור נכנס לגופם והם הרגישו שהתקררו מאוד, ועל כן אמרו: המקום עדיין רחוק, ואי אפשר להגיע אליו כי הקור גובר, והוסיף עבדו של הבעל שם טוב הקדוש שהוא התקרר מאוד.

הם המשיכו בנסיעה דרך היער, ואז ציווה הבעל שם טוב הקדוש לעצור. הבעל שם טוב הקדוש ירד מהעגלה, ונגע באחד האילנות באצבעו, והאילן - נדלק ובער.

האנשים התחממו באש שדלקה באילן, והעבד שלף את המגפיים, וייבש את הגרביים העבות שנרטבו לו, אח"כ המשיכו בנסיעה עד מקום פלוני.

כשנסעו מהמקום, ר' ברוך הסתובב לראות מה יקרה לאילן, והבעל שם טוב הקדוש גער בו שלא יסתכל.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש - 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש, כח האמונה גדול כל כך, שאפילו אם אדם מאמין בדבר שבלתי אפשרי שיקרה עפ"י דרך הטבע, האמונה החזקה של האדם עושה את הדבר לאפשרי - והוא פלא ומופת!

ואדם שמאמין בצדיק הדור, כמו שכתוב: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", יש לצדיק אפשרות לעשות לו ניסים וטובות גדולות בכל תחום שצריך: בנים חיים ומזונות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הבעל שם טוב הקדוש מגדיר זאת כפלא ומופת, כפי הסיפור הידוע שהוא עבר את הנהר על חגורה מתוך אמונה גדולה, ובלי להזכיר שום שמות קדושים.

כי ע"י האמונה, כל דבר יכול להיות אפשרי - אפילו להחיות מתים, ולהפוך שולחן עץ לשולחן זהב וכו' (עפ"י מנחת יהודה אמת ואמונה, היכל הברכה פר' חוקת).

הבעל שם טוב הקדוש מוכיח, שע"י האמונה ניתן להשיג הכל. כל אדם יתבונן יחשוב, וישים את הדבר על ליבו, האם כדאי לו לחזק את האמונה, ולראות כעצת הבעל שם טוב הקדוש - פלאי פלאות...

יהי רצון שכל עם ישראל בארץ ובעולם יזכו לניסים ונפלאות וישועות ונחמות, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה, אמן!