אאא

אבל בחסידות צאנז עם היוודע פטירתו של הרה"ח משה הכהן ישראלי ז"ל, מחשובי חסידי צאנז ומתלמידי האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זיע"א, בן 71 בפטירתו.

המנוח נולד בעיר הרצליה ובגיל 11 עבר ללמוד בקריית צאנז בנתניה, ולאחר נישואיו, ניהל חנות דגים יחד עם אביו בעיר בני ברק.

רבי משה ז"ל היה נוהג במשך שנים רבות להגיע מידי יום בשעות הצהריים לבית המדרש בעלזא מחנובקא, שם היה שוקד על לימודו, ובהמשך שנותיו החל המנוח להתפרנס מתיווך דירות, כשהוא מקפיד על מחירים מוזלים לאברכים בני תורה.

לאחר שנים רבות עזב גם את עבודת התיווך והחל ללמוד בכלל 'ירחי כלה' ברחוב דסלר בבני ברק, ובשעות הערב היה נוהג המנוח לקבוע את לימודו בבית המדרש 'קאלשיץ -צאנז', שם קבע את מקום תפילתו בשנים האחרונות.

המנוח הוא חמיו של דובר חסידות צאנז ר' יוסי יעקובוביץ, והוא השאיר אחריו את בני המשפחה, בנים ובנות, ונכדים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתו תתקיים בשעות הקרובות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.