אאא

הוועדה בראשות האלוף במיל' רוני נומה שמונתה לבדוק את הסקנדל סביב זיוף מספרי נתוני גיוס החרדים, צפויה לפרסם השבוע את מסקנותיה. אלא שעוד קודם פרסום מסקנות הוועדה, הוועדה מציעה למדינה ולצבא לשקול להוריד בהדרגה את גיל הפטור משירות הניתן לחרדים, עד לביטולו המוחלט. כך נחשף הבוקר בעיתון 'הארץ'.

בחור ישיבה שתורתו אומנותו מקבל דיחוי מגיוס לצה"ל כחלק מהסדר שנקבע מימי בן גוריון, ומגיל 24 זכאי הבחור לפטור מגיוס. אלא שוועדת הגיוס שמונתה לבדוק את סוגיית גיוס החרדים בעקבות ניפוח נתוני חוק הגיוס, תצא ככל הנראה בהמלצה דרמטית לפטור את החרדים מגיוס.

ע"פ הדיווח ב'הארץ', הוועדה מתחה ביקורת בעיקר נגד גיוס חרדים מגיל 21 ומעלה שלרוב אלו בעלי משפחות. הבכירים בוועדה הזהירו כי בשם עקרון השוויון שבאכיפת גיוס חרדים, עלול להעמיק חוסר השוויון בין מתגייסים חרדים המקבלים תנאים מפליגים לבין יתר החיילים.

הוועדה ממליצה בעיקר להתמקד בגיוס חרדים לשוק העבודה, ובהדרגה לבטל את גיל הפטור. בנוסף, תפרסם הוועדה כי הנתונים על גיוס החרדים לצה"ל בשנים האחרונות היה שקרי ומנופח בהרבה מהמספרים הנכונים.

עוד דווח, כי הופעל לחץ מצד מפקדים על קצינים ונגדים לעמוד ביעדי הגיוס וכי גם עובדה זו תרמה להטיה בספירה ובדיווח. אחדים מהעדים הודו כי הטו במודע את הנתונים, לדבריהם כדי לשרת את "רוח המפקד". אחד הקצינים אף העיד כי הוא מבין כיום ששיקר בדיווחיו.

מדובר צה"ל נמסר: "הדו״ח טרם הושלם. בשלב זה, צוות הבדיקה הציג בפני הרמטכ״ל מספר פעמים את מסקנותיו והרמטכ״ל הנחה על השלמת נתונים נוספת. עם סיכומו המלא של הדו״ח לרבות מסקנותיו האישיות, יוצג הדו"ח במלואו לציבור בשקיפות מלאה עד סוף השבוע".